روش اجرايي بازنگری قرارداد

ساخت وبلاگ
چکیده : 1- هدف :  ... با عنوان : روش اجرايي بازنگری قرارداد بخوانید :

 

 

       1- هدف :    

    هدف از تدوين اين روش اجرايي تشريح و بررسي كامل وهمه جانبه توليد محصول ،قبل ازانعقاد قرارداد مي باشد.

     2- دامنه كاربرد :

  اين روش اجرايي كليه پيشنهادات توليد محصولات جديد و يا قراردادهاي جديد توليد محصولات قديمي را شامل  مي شود.

   3- مسئوليت :

     مسئوليت اجراي اين روش با مدیریت فروش مي باشد.

    4- تعاريف :

          ندارد.

     5- روش اجرا :

      5-1- دريافت سفارشات ساخت كالا :

دريافت سفارش ساخت يا پيشنهاد توليد كالا توسط واحد فروش انجام مي گيرد. اين واحد اطلاعات و مشخصات كاملي از كالاي درخواستي مشتري مطابق فرم لیست مدارک دریافتی از مشتری  به شماره ........را تهيه مي نمايد و در اختیار واحد تضمین کیفیت قراردهد. درصورت نياز به اطلاعات تكميلي واحد فروش اقدامات لازم را جهت اخذ اطلاعات لازم از مشتري بعمل خواهد آورد. این نیازمندیهای اطلاعاتی شامل موارد ذیل می باشد :

- خواسته های مشتری و ویژگی های تصریحی وتلویحی

- خدمات مربوط به تحویل وخدمات پس از فروش از جمله خدمات مربوط به بسته بندی وزمانبندی ارسال

- الزامات قانونی مربوط به محصول شامل موارد مربوط به ایمنی ، زیست محیطی ، تملک ، جابجایی ، بازیافت ، پاکسازی ووارهایی مواد و محصولات 

 - سایر اطلاعاتی که بنا به تشخیص تیم تکوین محصول برای پدید آوری محصول و جلب رضایت مشتری لازم می باشد .

5-2- بررسي سفارشات ساخت كالا:

5-2-1- قبل از قبول يك سفارش يا پيشنهاد ساخت موضوع در جلسه اي با حضور مديريت عامل و معاونت فروش مطرح و مورد بررسي قرار ميگرد.

5-2-2- پس از بررسي اوليه و موافقت ضمني مديرعامل ، موضوع جهت بررسي ابعاد فني و توان توليد به واحد مهندسی کیفیت ارائه ميگردد.

 5-2-3- تیم تکوین محصول با استفاده ازنرم افزار Product Realization  امكان سنجي محصولات جديد طبق روش اجرائی تکوین محصول و فرایند به شماره  ....... انجام داده و كليه مدارك خروجي مورد نياز را جهت

ارائه به مشتري به واحد تضمین کیفیت ارائه می دهد ، واحد تضمین کیفیت انطباق با الزامات مشتری را که درنرم افزارمستندسازی شده بررسی ودر صورت انطباق ، مدارک امکان سنجی را جهت اخذ تائید مدیرعامل به واحد فروش تحويل مي نمايد. اين مورد براي محصولات قديمي كه بنا به خواست يا توافق نيزانجام مي شود. لازم به ذكر است درمورد محصولات قديمي بدون تغيير فني تنها ظرفيت سنجي خط توليد مطابق فرم ظرفيت سنجي توليد  به شماره ......انجام مي گيرد. مشتري تغييرات فني جديدي بر روي آنها اعمال شده است

5-3- پاسخگويي به مشتري

5-3-1- درصورتي كه پس از بررسي و امكان سنجي نسبت به ساخت كالاي درخواستـي موافقت شود فرم بازنگري قرارداد به شماره  ………  تكميل شده وپس ازاطمينان ازتوانايي برآورده سازي كليه الزامات مشتري ، با اخذ موافقت مشتري مراحـل لازم جهت صدور قرارداد ساخت كالا بعمل خواهد آمد.

تذکر: درصورتی که بنا برهرعلت امکان انجام امکان سنجی وجود نداشته باشد می بایداجازه کتبی ازمشتری اخذ شود .

5-3-2- درصورتي كه در مقاطع مختلف بررسي ، شركت بنا به دلايلي با ساخت كالاي سفارش شده مخالفت نمايد موضوع از طـريق واحد فروش به اطلاع مشتري خواهد رسيد. 

5-3-2-1- کلیه مسائل مربوط به قراردادها واخذ سفارشات فقط از طریق مدیریت عامل و معاونت فروش انجام می شود.

5-3-2-2- رسیدگی به شکایات مشتری و مسائل کیفی محصول بوسیله معاونت فروش با همکاری واحدهای ذیربط مانند واحد مهندسی کیفیت انجام می شود .

 5-4- توزيع نسخ قرارداد والحاقيه :

 پس از امضاء قرارداد و درصورت نياز الحاقيه قرارداد يك نسخه به مشتري تحويل خواهـد شد. توزيع نسخ قرارداد در داخل واحدهای فروش و مالي مي باشد.

تبصره : این روش اجرائی درخصوص قرارداد با تامین کنندگان نیزصادق می باشد.

...
نویسنده : محسن رحیمی مجد بازدید : 2201 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1391 ساعت: 16:58