روش اجرايي (APQP)

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

 

 

 

 

 ۱-هدف:

تدوين چگونگي برآورده شدن نيازمندي‌هاي مربوط به كيفيت جهت اطمينان از كسب رضايت مشتري . 

۲- دامنه كاربرد:

كليه محصولاتي كه طبق نظامنامه در دامنه استاندارد ISO/TS16949 قرار دارند .

۳-مسئوليت‌ها:

- تهيه كانت چارت اجراي فازهاي مختلف APQP و نظارت بر انجام به موقع امور در فازهاي مختلف بر عهده مسئول پروژه مي‌باشد .

( مسئوليت انجام هر فعاليت در چك ليست‌هاي فاز 1و2و3 به کد ............ مشخص شده است )

 اجرا:

طرح ريزي كيفيت محصول طي چهار فاز ذيل صورت مي‌گيرد .

 

فاز اول: امكان سنجي و برنامه ريزي

1-‌ دريافت و بررسي كامل بودن اطلاعات و مستندات لازم (نقشه‌ها، استانداردها، نيازهاي خاص مشتري و ...)

2-‌ بررسي و تعيين فرآيند ساخت قطعه

3-‌ بررسي و تعيين قابليت و توانايي تجهيزات و امكانات توليدي

4- بررسي سوابق مشكلات كيفي قطعه- قطعات مشابه .

5- بررسي و تعيين نيروي انساني مورد نياز

6- بررسي و تعيين منابع و امكانات مورد نياز جهت تامين مواد اوليه

7- بررسي و تعيين قابليت تجهيزات و ابزار آلات اندازه‌گيري

 

 فاز دوم: طراحي و تاييد فرآيند

1-     تهيه برگ ويژگي‌هاي مهم محصول

2-     تهيه برگ ويژگي‌هاي مهم فرآيند

3-     تهيه ماتريس محصول- فرآيند

4-     تهيه برنامه كنترل اوليه

5-     تهيه PFMEA اوليه

6-     بازنگري برنامه كنترل

7-     بازنگري PFMEA

8- تهيه طرح بسته بندي ( در صورتي كه مشتري طرح بسته بندي ارايه نكرده باشد )

9- ارايه نمونه اوليه و اخذ تاييد از مشتري در صورت لزوم

10- انجام مطالعات سيستم اندازه گيري

11- انجام مطالعات كنترل فرآيند آماري

12- انجام مميزي فرآيند

 

فاز سوم: توليد انبوه

1- برنامه ريزي توليد

2- انجام تجزيه و تحليل سيستم اندازه‌گيري

3- اخذ مجوز توليد از كنترل كيفيت

4- توليد انبوه طبق برنامه ريزي انجام شده

5- كنترل فرآيند آماري طبق برنامه

6- انجام مميزي محصول

7- تكميل فرم سوابق مشكلات كيفي

 

فاز چهارم: بهبود مستمر

1- بررسي- بازنگري- برنامه استراتژيك و اهداف بلند مدت و طرح تجاري

2- بررسي و تعيين طرح‌هاي توسعه

3- بررسي امكان ارتقا قابليت فرآيند

4- ارتقا و بهبود سيستم اندازه‌گيري

5- تجزيه و تحليل سوابق و مشكلات كيفي ( عدم تطابق، شكايات مشتري و ... )

6- بررسي و نتايج مميزي‌ها (داخلي، فرآيند و محصول)

7- تعيين اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و پروژه‌هاي بهبود

8- كاهش هزينه‌هاي توليد سربار

 

 

 

نویسنده : محسن رحیمی مجد بازدید : 2343 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1391 ساعت: 17:33
برچسب‌ها :