روش اجرايي (APQP)

ساخت وبلاگ
چکیده : ۱-هدف: تدوين چگونگي برآورده شدن نيازمندي‌هاي مربوط به كيفيت ج... با عنوان : روش اجرايي (APQP) بخوانید :

 

 

 

 

 ۱-هدف:

تدوين چگونگي برآورده شدن نيازمندي‌هاي مربوط به كيفيت جهت اطمينان از كسب رضايت مشتري . 

۲- دامنه كاربرد:

كليه محصولاتي كه طبق نظامنامه در دامنه استاندارد ISO/TS16949 قرار دارند .

۳-مسئوليت‌ها:

- تهيه كانت چارت اجراي فازهاي مختلف APQP و نظارت بر انجام به موقع امور در فازهاي مختلف بر عهده مسئول پروژه مي‌باشد .

( مسئوليت انجام هر فعاليت در چك ليست‌هاي فاز 1و2و3 به کد ............ مشخص شده است )

 اجرا:

طرح ريزي كيفيت محصول طي چهار فاز ذيل صورت مي‌گيرد .

 

فاز اول: امكان سنجي و برنامه ريزي

1-‌ دريافت و بررسي كامل بودن اطلاعات و مستندات لازم (نقشه‌ها، استانداردها، نيازهاي خاص مشتري و ...)

2-‌ بررسي و تعيين فرآيند ساخت قطعه

3-‌ بررسي و تعيين قابليت و توانايي تجهيزات و امكانات توليدي

4- بررسي سوابق مشكلات كيفي قطعه- قطعات مشابه .

5- بررسي و تعيين نيروي انساني مورد نياز

6- بررسي و تعيين منابع و امكانات مورد نياز جهت تامين مواد اوليه

7- بررسي و تعيين قابليت تجهيزات و ابزار آلات اندازه‌گيري

 

 فاز دوم: طراحي و تاييد فرآيند

1-     تهيه برگ ويژگي‌هاي مهم محصول

2-     تهيه برگ ويژگي‌هاي مهم فرآيند

3-     تهيه ماتريس محصول- فرآيند

4-     تهيه برنامه كنترل اوليه

5-     تهيه PFMEA اوليه

6-     بازنگري برنامه كنترل

7-     بازنگري PFMEA

8- تهيه طرح بسته بندي ( در صورتي كه مشتري طرح بسته بندي ارايه نكرده باشد )

9- ارايه نمونه اوليه و اخذ تاييد از مشتري در صورت لزوم

10- انجام مطالعات سيستم اندازه گيري

11- انجام مطالعات كنترل فرآيند آماري

12- انجام مميزي فرآيند

 

فاز سوم: توليد انبوه

1- برنامه ريزي توليد

2- انجام تجزيه و تحليل سيستم اندازه‌گيري

3- اخذ مجوز توليد از كنترل كيفيت

4- توليد انبوه طبق برنامه ريزي انجام شده

5- كنترل فرآيند آماري طبق برنامه

6- انجام مميزي محصول

7- تكميل فرم سوابق مشكلات كيفي

 

فاز چهارم: بهبود مستمر

1- بررسي- بازنگري- برنامه استراتژيك و اهداف بلند مدت و طرح تجاري

2- بررسي و تعيين طرح‌هاي توسعه

3- بررسي امكان ارتقا قابليت فرآيند

4- ارتقا و بهبود سيستم اندازه‌گيري

5- تجزيه و تحليل سوابق و مشكلات كيفي ( عدم تطابق، شكايات مشتري و ... )

6- بررسي و نتايج مميزي‌ها (داخلي، فرآيند و محصول)

7- تعيين اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و پروژه‌هاي بهبود

8- كاهش هزينه‌هاي توليد سربار

 

 

 

...
نویسنده : محسن رحیمی مجد بازدید : 2474 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1391 ساعت: 17:33